Một người yêu wikipedia cũng như kiến thức bách khoa và luôn cổ động cho wikipedia Tiếng Việt.