Thành viên này là người
Việt Nam.
Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 16 năm, 2 tháng và 27 ngày.
Thành viên này có quyền tự đánh dấu tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Thành viên này hay sử dụng Google Search.
Thành viên này sử dụng Google Chrome để đóng góp cho Wikipedia Tiếng Việt.
Thành viên này thích màu xanh lá cây.
giữagThành viên này là một người yêu thích Lịch sử.
Thành viên này thường bỏ phiếu biểu quyết tại Biểu quyết xoá bài.

Thành viên này sinh vào cuối những năm MCMLXXX.

Trở thành thành viên của Wikipedia

Nhật ký
1.000+Thành viên này đã có hơn 1.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 1.000 lần vào ngày 02 tháng 01 năm 2017
2.000+Thành viên này đã có hơn 2.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 2.000 lần vào ngày 25 tháng 03 năm 2017
3.000+Thành viên này đã có hơn 3.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 3.000 lần vào ngày 11 tháng 05 năm 2017
4.000+Thành viên này đã có hơn 4.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 4.000 lần vào ngày 10 tháng 06 năm 2017
5.000+Thành viên này đã có hơn 5.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 5.000 lần vào ngày 28 tháng 06 năm 2017
6.000+Thành viên này đã có hơn 6.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 6.000 lần vào ngày 28 tháng 06 năm 2017
7.000+Thành viên này đã có hơn 7.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 7.000 lần vào ngày 01 tháng 07 năm 2017
8.000+Thành viên này đã có hơn 8.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 8.000 lần vào ngày 18 tháng 07 năm 2017
9.000+Thành viên này đã có hơn 9.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 9.000 lần vào ngày 3 tháng 8 năm 2017
10.000+Thành viên này đã có hơn 10.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 10.000 lần vào ngày 3 tháng 8 năm 2017
11.000+Thành viên này đã có hơn 11.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 11.000 lần vào ngày 4 tháng 8 năm 2017
12.000+Thành viên này đã có hơn 12.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 12.000 lần vào ngày 5 tháng 8 năm 2017
13.000+Thành viên này đã có hơn 13.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 13.000 lần vào ngày 31 tháng 8 năm 2017
14.000+Thành viên này đã có hơn 14.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 14.000 lần vào ngày 9 tháng 9 năm 2017
15.000+Thành viên này đã có hơn 15.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 15.000 lần vào ngày 19 tháng 10 năm 2017
16.000+Thành viên này đã có hơn 16.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 16.000 lần vào ngày 24 tháng 10 năm 2017
17.000+Thành viên này đã có hơn 17.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 17.000 lần vào ngày 2 tháng 11 năm 2017
18.000+Thành viên này đã có hơn 18.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 18.000 lần vào ngày 24 tháng 11 năm 2017
19.000+Thành viên này đã có hơn 19.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 19.000 lần vào ngày 17 tháng 12 năm 2017
20.000+Thành viên này đã có hơn 20.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 20.000 lần vào ngày 9 tháng 1 năm 2018
21.000+Thành viên này đã có hơn 21.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 21.000 lần vào ngày 17 tháng 1 năm 2018
22.000+Thành viên này đã có hơn 22.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 22.000 lần vào ngày 27 tháng 1 năm 2018
23.000+Thành viên này đã có hơn 23.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 23.000 lần vào ngày 10 tháng 2 năm 2018
24.000+Thành viên này đã có hơn 24.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 24.000 lần vào ngày 23 tháng 2 năm 2018
25.000+Thành viên này đã có hơn 25.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 25.000 lần vào ngày 10 tháng 3 năm 2018
26.000+Thành viên này đã có hơn 26.000 sửa đổi trên Wikipedia.
chẵn 26.000 lần vào ngày 3 tháng 5 năm 2018
 • Trở thành Người tự đánh dấu tuần tra từ ngày 25 tháng 6 năm 2017 đến trước lúc 10:38, ngày 21 tháng 10 năm 2017 GMT+7, nhưng tới nay vẫn chưa bị mất quyền của "Người tự đánh dấu tuần tra" (^^).
 • Được hành chính viên NHD cấp quyền Bảo quản viên từ 10:19, ngày 21 tháng 10 năm 2017 GMT+7, theo đề nghị của Việt Hà tại [1][2] trên cơ sở kết quả biểu quyết chọn BQV (từ 23:55, ngày 17 tháng 9 năm 2017 GMT+7 đến 12:02, ngày 18 tháng 10 năm 2017 GMT + 7).
 • Bị BQV minhhuy xóa quyền Người đánh dấu tuần traBảo quản viên mặc định có quyền tự đánh dấu tuần tra lúc 10:38, ngày 21 tháng 10 năm 2017 GMT+7.
 • Tạo bot Kẹo Dừa vào ngày 13/01/2018 cho các sửa đổi bot. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 21:34, ngày 12 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Thử chào mừng thành viên mới lần đầu ngày 22 tháng 10 năm 2017
Thêm footnote lần đầu tại [3] vào ngày 28 tháng 10 năm 2017

Cộng đồng

Đã tặng ngôi sao đầu tiên cho Future ahead vào ngày 16 tháng 06 năm 2017

Chữ ký

Hiện dùng

Đã dùng

Bài viết

 1. Nam Dương - Tinh Châu Liên hợp Tảo báo
 2. Liên Hợp Vãn báo
 3. The New Paper
 4. Business Times (Singapore)
 5. Mạng Tin tức châu Á
 6. New Straits Times
 7. Media Prima
 8. TV3 (Malaysia)
 9. Radio Televisyen Malaysia
 10. Thung lũng Klang
 11. Bến Clarke
 12. Thung lũng Sông, Singapore
 13. Khu quy hoạch Singapore
 14. Di tích quốc gia của Singapore
 15. Cầu Cavenagh
 16. Đồng Tế y viện (cũ)
 17. Tòa Đô đốc Hải quân (cũ)
 18. Cao ốc Quốc Thái
 19. Đông Jurong
 20. Sông Jurong
 21. Phân cấp hành chính Singapore
 22. Vùng Tây, Singapore
 23. Đại Bá Công
 24. Đồi Jurong
 25. Danh sách tên người Triều Tiên
 26. Danh sách tên phổ biến nhất ở Hàn Quốc
 27. Vùng của Singapore
 28. Vùng Đông, Singapore
 29. Số lượng Phật tử ở các nước
 30. Vùng Trung tâm, Singapore
 31. Đại học RMIT Việt Nam
 32. Họ kép Trung Hoa
 33. Đường sắt cao tốc Kuala Lumpur-Singapore
 34. Ký tự rỗng
 35. Chuỗi trống
 36. Danh sách vùng đô thị châu Á
 37. Họ người Hoa
 38. Quỹ Con đường Tơ lụa
 39. Trưởng quan Bắt Chuột tại Văn phòng Nội Các Anh Quốc
 40. Đường Hà Nội, Hồng Kông
 41. Con trỏ rỗng
 42. Danh sách các trường đại học ở Đài Loan
 43. А
 44. Anacanthobatidae
 45. Anacanthobatis
 46. Indobatis ori
 47. Sinobatis
 48. Arhynchobatidae
 49. Arhynchobatis asperrimus
 50. Atlantoraja
 51. Atlantoraja platana
 52. Bathyraja
 53. Bathyraja brachyurops
 54. Bathyraja leucomelanos
 55. Bathyraja maculata
 56. Bathyraja richardsoni
 57. Brochiraja
 58. Insentiraja
 59. Irolita
 60. Notoraja
 61. Pavoraja
 62. Psammobatis
 63. Pseudoraja fischeri
 64. Rhinoraja
 65. Rioraja
 66. Sympterygia
 67. Insentiraja laxipella
 68. Vùng Bắc, Singapore
 69. Lâm Thố Cảng
 70. Sungei Kadut
 71. Kranji
 72. Nghĩa trang Chiến tranh Kranji
 73. Đại Ấn Độ
 74. Downtown Core
 75. Vùng Đông-Bắc, Singapore
 76. Quần đảo Đông-Bắc
 77. Truyền thông Singapore
 78. Đại học Yên Kinh
 79. Tiêu Công Quyền
 80. Triệu Tử Thần
 81. Phong trào Kháng-Cơ Đốc giáo
 82. Thẩm Kiếm Hồng
 83. Lão hóa dân số
 84. Г
 85. Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông

Trang thường tới

Bản mẫu thành viên này đã tạo

Đường sắt cao tốc Kuala Lumpur–Singapore
tuyến đường đề xuất
 
 
 
KL Kuala LumpurBandar Malaysia  1  7  12  13  ETS 
WP Kuala Lumpur
Selangor
state
border
Selangor
WP Putrajaya
state
border
PU PutrajayaKampung Abu Bakar Baginda  
WP Putrajaya
Selangor
state
border
Selangor
Negeri Sembilan
state
border
SE SerembanLabu  1  ETS 
Negeri Sembilan
Malacca
state
border
AK Ayer Keroh
Malacca
Johore
state
border
MU MuarBandar Universiti Pagoh
BP Batu PahatPura Kencana Sri Gading
 
 
 
 
IP Iskandar PuteriGerbang Nusajaya
 
Johore Strait
Malaysia
Singapore
international
border
 
 
 
 
SG SingaporeĐông Jurong  NSL  EWL  JRL  CRL 

Express service
Shuttle service
Domestic service
Co-located CIQ

Bài thành viên này đã mở rộng

Các bài tôi đang sưả dịch hoặc/và mở rộng

Các bài thành viên này đang có kế hoạch viết

Các bài sơ khai hoặc có vấn đề dịch thuật thành viên này đang có kế hoạch mở rộng