Đêm đầy sao của Van Gogh (1889)

Thời gian có hạn, cho nên đừng lãng phí thời gian để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với suy nghĩ của người khác.

— Steve Jobs

Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn.

— Albert Einstein

Muốn dẫn đầu, bạn phải cạnh tranh với người đang dẫn đầu.

— Đặng Lê Nguyên Vũ, CEO cà phê Trung Nguyên

Công cụ viết bàiSửa đổi

Chú thích web
{{cite web |url= |title= |last= |first= |date= |website= |publisher= |access-date= |archive-url= |archive-date= |url-status= |quote=}}
{{cite web |url= |title= |author=<!--Not stated--> |date= |website= |publisher= |access-date= |quote=}}
Chú thích sách
{{cite book |last= |first= |author-link= |date= |title= |url= |location= |publisher= |page= |isbn=}}
{{harvnb | <last1*> | <last2> | <last3> | <year*> |p= |pp= }} sau khi trích dẫn sách trong phần Thư mục
Chú thích tạp chí
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
Chú giải (loại 1)
{{refn|group=groupname|name=name|Contents of the footnote}}
Thường dùng group=lower-alpha, và name=... nếu được trích dẫn ở nơi khác.
Chú giải (loại 2)
{{efn|...}}
{{#tag:ref|...|group=n}}
Tra cứu lưu chiểu, mã ISBN... tại VN
Link 1, Link 2
Cấu trúc bài viết
Wikipedia:Cẩm nang biên soạn/Bố cục
Danh sách có dấu đầu dòng
{{bulleted list |1= |2= |3= }}
Ô màu
  Mẫu
Gạch ngang (khoảng giá trị)
&#8210;
Kích thước phông chữ
<span style="font-size:95%"></span>
hr
<hr style="color:white;background-color:white">
Chú thích nguồn v.v. (ít dùng)
<ref>[[# | ]]</ref>
<span id=" "></span>
Gạch bỏ
<s>...</s>
Bảng (mẫu)
class="wikitable floatright" style="width: 350px; font-size: 95%"

Bài viết WikipediaSửa đổi

Liên kết khácSửa đổi