Theo giờ Việt Nam, bây giờ là
LED digit 1.pngLED digit 3.pngLED colon.pngLED digit 0.pngLED digit 4.png
(nhấn "Làm mới" để cập nhật)
Đời toàn những điều vừa hiện thực, vừa trừu tượng

Câu quote yêu thích nhất là:

"Thời gian có hạn, cho nên đừng lãng phí thời gian để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với suy nghĩ của người khác."

— Steve Jobs

Các bài viết đã đóng gópSửa đổi

Bài viết chọn lọcSửa đổi

  •   Logarit (BVT ngày 21/07/2020, BVCL ngày 09/11/2020)
  •   Fluor (ngày 14/03/2021, với tên gọi "Flo")

Bài viết tốtSửa đổi

Danh sách chọn lọcSửa đổi

Bản mẫu hữu íchSửa đổi

Chú thích web
{{cite web |url= |title= |last= |first= |date= |website= |publisher= |access-date= |archive-url= |archive-date= |url-status= |quote=}}
Chú thích sách
{{cite book |last= |first= |author-link= |date= |title= |url= |location= |publisher= |page= |isbn=}}
{{harvnb |last |year |p= |pp= }} sau khi trích dẫn sách trong phần Thư mục
Chú thích tạp chí
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
Chú giải khác
{{refn|group=groupname|name=name|Contents of the footnote}}
Thường tôi dùng group=lower-alpha, và name=... nếu được trích dẫn ở nơi khác.

Liên kết khácSửa đổi