TjBot
Thành viên này là robot
(thảo luận · đóng góp)
Tác giảTjmoel
Cờ?
Thời gian hoạt động và thống kê
Tổng số sửa đổi12.248 (Cập nhật lần cuối vào lúc 11:13, ngày 30 tháng 6 năm 2014 (UTC))
Thông tin khác
Tuân thủ quy trình ngắt khẩn cấp?