Tên thật: Ngô Mạnh Hà

Sinh ngày: 01 tháng 03 năm 1973 tại Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Gia đình:

Bố: Ngô Ngọc Cần

Thạc sĩ khoa học

Mẹ: Phạm Thị Thảo

Giáo viên dạy bộ môn Văn học, trường Trung học phổ thông

Vợ: Nguyễn Thị Thu Nhàn, Cử nhân quan hệ quốc tế

Sinh ngày: 29 tháng 02 năm 1980 tại Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Con: 2 con gái

Ngô Nhật Mai sinh ngày 10 tháng 09 năm 2004

Ngô Huệ Chi sinh ngày 04 tháng 10 năm 2005