Trần Đình Thắng (sinh ngày 10 tháng 05 năm 1986). Tốt nghiệp cao học trường Đại học vật lý kỹ thuật Moskva năm 2013, chuyên ngành khí động lực học tính toán CFD.


Thời thanh niênSửa đổi

Từ năm 2002-2005: học tại trường Trung học phổ thông Bắc Yên Thành, Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Từ 2005-2007: học trường Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Từ năm 2007-2013: học tại trường Đại học vật lý kỹ thuật Moskva, Liên Bang Nga.

Các công trình khoa họcSửa đổi

Các giải thưởng và danh hiệuSửa đổi

Gia đình riêngSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi