Trần Minh Tuấn là một nhân viên kĩ thuật, làm việc ở Đô thị Từ Sơn, đô thị trong tỉnh Bắc Ninh, ngoại thành Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Anh ta có một số đóng góp nho nhỏ, sửa bài, sửa chi tiết, trên trang Wikipedia.org, trong những ngày mưa gió rảnh việc.