-Họ và Tên: Trần Vũ Thịnh
-Năm sinh: 1950
-Nơi sinh: Kiến Xương, Thái Bình
-Tốt nghiệp: Khóa 6/69 SQTB (Thụ huấn tại Trường HSQ Đồng Đế)
-Phục vụ: Liên đoàn 11 BĐQ
-Cấp bậc và Chức vụ sau cùng: Trung úy Đại đội trưởng
-Học tập cải tạo: 1975-1981
-Nơi ở trước năm 1993: Tp Nha Trang, Khánh Hòa
-Nơi ở hiện nay: Tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ