Blue male symbol.svgThành viên này là nam giới.
CaodaismSymbol.PNGThành viên này là 1 tín đồ của đạo Cao Đài.
giữagThành viên này là một người yêu thích Lịch sử.Looking in the Mirror and dabs on Rouge Powder.jpgNhững bài viết đã tạoSửa đổi

Tổng cộng đã thực hiện 646 sửa đổi và tạo 79 bài viết ([1], thống kê ngày 29 tháng 8 năm 2017)

2016Sửa đổi

2017Sửa đổi