Xin chào. Tôi là ''TranHieu0706''. Tôi tham gia Wikipedia với mục đích chính là hóng hớt, gây sự và phá hoại. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về tôi, bạn có thể ghé qua vài trang: