Thành viên:Tran Trong Nhan/Đang thực hiện

Đang thực hiệnSửa đổi

Các việc đã thực hiện cũ: Việc đã hoàn thành
  • Công việc gần đây: Giữ sạch sẽ, nâng cấp và bổ sung các bài liên quan đến dịch COVID-19
  • Nâng cấp bài viết tại đâyTL.   Đang thực hiện...
  • Clean-up các bài Vương triều Ai Cập   Đang thực hiện...
  • Dịch các bài
Tiếng thét Wilhelm [1]   
Cào bảng phấn [2]   
Mồi câu Oscar [3]
Indiana Jones (loạt phim)   Đang thực hiện...
{{Tình trạng bảo tồn}}