Xin chào, tôi là một Người sửa bản mẫu (Template editor) đang học việc và có hiểu biết nhất định để có thể sửa đổi các bản mẫu trên Wikipedia tiếng Việt. Tuy chưa thể tự tay viết nên những bản mẫu lớn, tôi có thể hiểu một cách tương đối mã nguồn các bản mẫu và có thể Việt hóa các bản mẫu của các Wikipedia phiên bản ngôn ngữ khác, hoặc sửa lỗi trong bản mẫu. Nếu có vấn đề về bản mẫu, hãy liên lạc, có thể tôi sẽ giúp được bạn.