đây là bí danh của Đỗ Trọng Tân trên vi.wikipedia.org, sinh năm 1957 tại Yên Bái, Việt Nam. Giáo đầu các sinh viên tiếng Anh tại Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội (1980-1992). Tham gia các dự án phát triển: dân số kế hoạch hóa gia đình (UNFPA); Dự án cấp nước đô thị Việt Nam tại các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh. Cấp và thoát nước tại Quảng Ninh, Lâm Đồng (Đà Lạt), Đắc lăk (Ban Mê Thuột). Khẩu hiệu ưa thích "Vì một thế giới hòa bình" được thể hiện trong các dự án khác tại Thái Bình (bảo vệ thực vật không dùng hóa chất), tại truyền hình Việt Nam (làm chương trình dựa vào ý kiến trực tiếp của người được phỏng vấn), tại Sơn La (Mộc Châu)-tiếng Anh dùng cho nghiệp vụ: chế biến sữa, thí nghiệm, thú y, đồng cỏ, quản lý, chế biến thức ăn và chăn nuôi bò. Những lĩnh vực say mê đang hướng tới là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa bản địa, bảo hộ lao động & an ninh, du lịch và chứng khoán. Từ năm 2004, Trithucsucmanh tham gia tư vấn phát triển du lịch Việt Nam. Trong giai đoạn 2010- 2013, tham gia phiên dịch nghiên cứu thiết kế cầu và đường cao tốc. Kiến thức về y học đã có và đặc biệt mở rộng trong năm 2014 khi làm phiên dịch cho Tổ chức Y tế thế giới (HIV), Beta Glucan (thực phẩm chức năng, và Varian (thiết bị xạ trị).

Trithucsucmanh is the alias of Đỗ Trọng Tân within vi.wikipedia.org, he was born in 1957 in Yen Bai province, Vietnam. He was teaching the freshmen of English Faculty in the Pedagogical University of Foreign Languages during 1980-1992. Then, he participated in development projects: Population & Family Planning; Vietnam Provincial Water Supplies Project in provinces Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Bắc Giang, and Bắc Ninh. Water supply and sanitation projects in Quảng Ninh, Lâm Đồng (Đà Lạt), Đắc Lăk (Ban Mê Thuột). Favorite motto “For the sake of a World of Peace” has been cherished and reflected in other projects in Thai Binh (non-chemical approach for plant protection), Vietnam Television (TV program production basing on the direct VOP), Sơn La (Mộc Châu)- English for professions: milk processing, work in laboratory, veterinary, pasture, management, fodder produce, and cow raising. Other academic areas as personal hobbies are solar energy, wind energy, bio-energy, environment protection, indigenous culture preservation, occupational safety & security, tourism and securities.