Mở trình đơn chính
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay