TRƯƠNG XUÂN MINH sinh ngày:20/11/1983 tại một làng cát nóng bỏng ở tỉnh QUẢNG NAM, tốt nghiệp Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh năm 2006, là thành viên của wikipedia. Sở thích: đọc sách, báo và đặt biệt là wikipedia(dĩ nhiên là rất thích rồi). Tôi quan tâm đến các lĩnh vực: luật pháp, tôn giáo, kinh tế. Tôi còn phải học hỏi nhiều. Rất mong được sự gúp đỡ của quý đàn anh đi trước.