Michelangelo - Creation of Adam (cropped).jpg

Heart-beat.gif Tuitentai27 Heart-beat.gifCiao!!

GIMSửa đổi


CHỖ THỬ 1Sửa đổi

Quartetto Cetra


CHỖ THỬ 2Sửa đổi

  Tuitentai27  HỒ SƠSửa đổi

 

  Thành viên này là người
Việt Nam.


 Người dùng này là một thành viên Wikipedia.


 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)

©Một số trang tôi đã tạo Quartetto Cetra

CHÚ TRÍCHSửa đổi

  1. ^ . Trang web chính thức của Hà Nội. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp); |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp); |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)
  2. ^ a ă “.”. Trang web chính thức của Hà Nội. |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp); |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)