Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo ko có mồng tơi để rớt.

Khi tôi mới sinh ra từ 0 đến 0.01 giây người tôi đã phát ra hào quang tạo ra cơn mưa tiền trên bệnh viện. Tôi trở thành người giàu có nhất thế giới với giá trị tài sản là số 8 viết ngang lại (số vô hạn) đô la. Ngày thứ 2 tôi sinh ra đã phát minh ra hơn 1.187.153 phát minh (chắc cũng ngang ngang với số bài viết trên wiki) tiếp tục phát hiện ra 1.645 nguyên tố mới (chính tôi cũng ko nhớ hết bao nhiêu), giải hết mọi bài toán thiên niên kỷ, tìm ra hơn 2.576 định luật vật lý, v.v...Ngày thứ 3, tôi đã dùng máy dich chuyển tức thời (cũng là một phát minh của tôi) tìm ra 296 hành tinh có nền văn minh, 42.185.285 hành tinh có sự sống, phát hiện ra không gian 5 chiều. Hiện nay tôi đang tìm nguồn gốc của thời gian nhưng thấy wikipedia có thể làm cho những phát kiến của tôi được truyền đạt đến toàn thế giới nên đã tham gia.