Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu

Trang này đơn giản chỉ là hướng dẫn cho bạn thế nào là trang con mẫu. Note: Đây không phải là chỗ thử, vui lòng xem qua chỗ thử nếu bạn có ý định sửa đổi thử nghiệm.