Hi hi! Mình là QUÝ học lớp D07VT3 tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.