Thành viên:Nguyenvietdong/Mã Wiki

Nút chuyển xuống cuối trangSửa đổi

Thanh bảy sắc cầu vòngSửa đổi

Ô màuSửa đổi

{{Legend|Red|Màu đỏ}}
  Màu đỏ
{{ô màu|#007FFF|#DCDCDC|viền 2=solid 1px #8B4513}}

     

MàuSửa đổi

                       

                                   

NowikiSửa đổi

nowiki

nowiki

Canh giữaSửa đổi

<center>Đây là text được canh giữa.</center>
Đây là text được canh giữa.

Xuống hàngSửa đổi

<p>Dòng text dài cần xuống hàng<br/>Đã xuống hàng.</p>

Dòng text dài cần xuống hàng
Đã xuống hàng.

Chữ nhỏ trên đầuSửa đổi

<p>X<sup>2</sup></p>

X2

Kiểu chữSửa đổi

 
#<tt>Kiểu chữ văn bản máy</tt>
#<i>Kiểu chữ in nghiêng</i>
#<b>Kiểu chữ đậm</b>
#<big>Kiểu chữ lớn</big>
#<small>Kiểu chữ nhỏ</small>
#<em>Dùng để nhấn mạnh văn bản</em>
#<strong>Hiển thị hình ảnh mạnh, mục đích đánh dấu chữ</strong>
#<dfn>Dùng cho thuật ngữ</dfn>
#<code>Kiểu code trong máy tính</code>
#<samp>Kiểu sample trong máy tính</samp>
#<kbd>Kiểu bàn phím</kbd>
#<var>Kiểu biến số</var>
#<cite>Dùng cho văn bản trích dẫn</cite>
 1. Kiểu chữ văn bản máy
 2. Kiểu chữ in nghiêng
 3. Kiểu chữ đậm
 4. Kiểu chữ lớn
 5. Kiểu chữ nhỏ
 6. Dùng để nhấn mạnh văn bản
 7. Hiển thị hình ảnh mạnh, mục đích đánh dấu chữ
 8. Dùng cho thuật ngữ
 9. Kiểu code trong máy tính
 10. Kiểu sample trong máy tính
 11. Kiểu bàn phím
 12. Kiểu biến số
 13. Dùng cho văn bản trích dẫn

Kích cỡ chữSửa đổi

{{resize|50%|nhỏ hơn}}

{{small|Nhỏ}}

{{Big|lớn}}

{{resize|120%|lớn hơn}}

nhỏ hơn

Nhỏ

lớn

lớn hơn

Màu chữSửa đổi

<span style="color:Red;">Đỏ </span>

Đỏ


 1. Here's What You Get
 2. Here's What You Get
 

#<SPAN STYLE="background-color: #ffffcc">Here's What You Get</SPAN>
# <SPAN STYLE="color: green; font-size: 10pt">Here's What You Get</SPAN>

background-colorSửa đổi

<span style="background-color:green">Bôi nền màu xanh</span>

Bôi nền màu xanh

Màu chữSửa đổi

{{Màu chữ|white|blue|Thành viên :Vdongold|link=Thành viên:Vdongold}}

Thành viên :Vdongold

BảngSửa đổi

{| class="wikitable"
|-
|'''{{{tiêu đề 1}}}'''
! tiêu đề 2
! tiêu đề 3
|-
| hàng 1, ô 1
| hàng 1, ô 2
| hàng 1, ô 3
|-
| hàng 2, ô 1
| hàng 2, ô 2
| hàng 2, ô 3
|}
{{{tiêu đề 1}}} tiêu đề 2 tiêu đề 3
hàng 1, ô 1 hàng 1, ô 2 hàng 1, ô 3
hàng 2, ô 1 hàng 2, ô 2 hàng 2, ô 3

Cửa sổSửa đổi

{{Cửa sổ
|khung rộng= 
|tựa=
|hình=
|nội dung=
|ghi chú=
}}
{{Cửa sổ
|khung rộng= 
|khung=
|tựa=
|màu nền tựa=
|viền tựa=
|màu viền tựa=
|kiểu tựa=
|cỡ chữ tựa=
|màu chữ tựa=
|vị trí tựa=
|hình=
|cỡ hình=
|kiểu hình=
|cỡ chữ nội dung=
|màu nội dung=
|viền nội dung=
|màu viền nội dung=
|kiểu nội dung=
|nội dung=
|nội dung 2=
|ghi chú=
|kiểu ghi chú=
}}


 
{{Cửa sổ
|khung rộng= 60%
|tựa=Ngày này năm xưa
|hình=Nuvola apps kmoon.png
|nội dung={{Ngày này năm xưa}}
}}
Nuvola apps kmoon.png
Ngày này năm xưa
Alexander Fleming

28 tháng 9: Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại; ngày lập quốc tại Séc (935).

1Sửa đổi

1  

 
<span style="position: absolute; top: 0.9em; right: 1.0em; border: 1px solid #a9a9a9; border-width: 1px 1px 1px 1px; background: #FFFFFF ;">1  </span>

2Sửa đổi

Hộp

 
<div style="height: 100px; overflow:auto; border: 2px solid #008080; background: ">
Hộp
</div> 

3Sửa đổi

Vdongold

<center><table cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFD700" width="25" height="25"></td><td bgcolor="#B8860B" width="1"></td>
<td bgcolor="#FFD700" width="2"></td><td bgcolor="#B8860B" width="1"></td><td bgcolor="#FFD700" width="80"></td>
<td bgcolor="#B8860B" width="1"></td><td bgcolor="#FFD700" width="2"></td><td bgcolor="#B8860B" width="1"></td>
<td bgcolor="#FFD700" width="80"></td><td bgcolor="#B8860B" width="1"></td><td bgcolor="#FFD700" width="2"></td>
<td bgcolor="#B8860B" width="1"></td><td bgcolor="#FFD700" width="25" height="25"></td></tr></table><small><b><font face="times new roman">
<font color="#FFD700">V</font><font color="#B8860B">d</font><font color="#FFD700">o</font><font color="#B8860B">n</font><font color="#FFD700">g</font><font color="#B8860B">o</font><font color="#FFD700">l</font><font color="#B8860B">d<font><font></font></b><small></center>

Chia sẻ fbSửa đổi

Làm dấu trên Facebook

<span title="{{{facebook|Chia sẻ trên Facebook}}}" style="padding:0 10px;">
[[File:Facebook icon.png|32px|{{{facebook|Làm dấu trên Facebook}}}|link=http://vi-vn.facebook.com/sharer.php?u={{urlencode:https://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:Vdongold}}&t={{urlencode:Thành viên Vdongold}}]]
</span>