Thành viên:Vinhtantran/Specialadmin/doc

Cách cài đặtSửa đổi

Xin hãy chép đoạn mã sau vào trang định kiểu cá nhân (có dạng "Thành viên:tên_thành_viên/monobook.js"):

//******************Công cụ đặc biệt cho Bảo quản viên****************
// tác giả: [[:en:User:Voice of All]]
// Việt hóa: [[:vi:User:Vinhtantran]]
importScript('User:Vinhtantran/Specialadmin/monobook.js');
//********************************************************************

Chú ý: Khi thực hiện các tác vụ chống phá hoại hàng loạt, khi cửa sổ hỏi đến lần xác nhận thứ 2, các bạn phải gõ vào một từ khóa đặc biệt để có thời gian suy nghĩ chắc chắn về hành động sắp thực hiện. Các từ khóa này nằm trong khai báo các biến Mvaluejs_class, Rvaluejs_class, Uvaluejs_class trong đoạn mã (hiện tôi đang gán cho nó giá trị mặc định là 'yes'). Nếu các bạn muốn thay đổi từ khóa, có thể thêm đoạn sau đây vào trang trên:

addOnloadHook(Dfn_js_con)

function Dfn_js_con()
{
  Mvaluejs_class = 'DMalak1';   // lùi mọi di chuyển
  Rvaluejs_class = 'ERollen2';  // xóa tất cả các trang đã tạo và lùi mọi sửa đổi trên cùng
  Uvaluejs_class = 'DRaven2';   // lùi hoặc xóa tất cả các hình tải lên
}

Các tính năng được thêm vàoSửa đổi

Trang Đóng góp thành viênSửa đổi

 • Tab "trang mới": xem tất cả các trang mới do thành viên tạo ra
 • Tab "di chuyển": xem tất cả di chuyển do thành viên thực hiện
 • Tab "đã tải": xem tất cả các hình mà thành viên tải lên
 • Tab "lùi mọi sửa đổi" để lùi mọi sửa đổi trên cùng (có chữ mới nhất), ẩn các revert bằng tham số bot.
 • Tab "#": đếm các đóng góp của thành viên
 • Tab "@" (chỉ xuất hiện sau khi nhấn tab "#"): xem các đóng góp trong khoảng thứ tự
 • Đối với thành viên IP: xuất hiện liên kết "Tra IP" ở cột công cụ bên trái để dò IP này xuất phát từ đâu.
 • Đối với thành viên IP: "dải IP/24" để tìm đóng góp của các IP tương tự, ví dụ x.x.x.3 đến x.x.x.5.
Các trang mới nhất của thành viên
Tab "xóa mọi trang": xóa tất cả các trang do thành viên tạo ra
Nhật trình di chuyển
Tab "lùi mọi di chuyển": lùi mọi lần di chuyển của thành viên
Nhật trình tải lên
Tab "lùi mọi tải lên": lùi lại phiên bản cũ hoặc xóa hình nếu đó là hình duy nhất do thành viên tải lên
Xem và phục hồi lại trang đã xóa
Tab "chọn tất cả": để đánh dấu chọn phục hồi toàn bộ lịch sử
Các việc cần BQV
Liệt kê các trang có dùng tiêu bản {{BQV chú ý}} ở đầu trang Thay đổi gần đây và 'Các bài cần viết.

Hướng dẫn sử dụngSửa đổi

Cách lùi sửa đổi phá hoạiSửa đổi

 1. Vào trang đóng góp của thành viên phá hoại
 2. Ở phần trên cùng trang sẽ xuất hiện tab có tên "lùi mọi sửa đổi" được tô đậm. Nhấn vào liên kết đó để lùi phá hoại.
 3. Đọc cảnh báo nhắc cẩn thận khi thực hiện lùi hàng loạt, sau đó gõ vào ô xác nhận chữ "yes" (nếu để mặc định, hoặc một chữ khác nếu đã thay đổi như hướng dẫn ở Cách cài đặt).
 4. Trình duyệt sẽ bật ra các cửa sổ để lùi các phá hoại trên cùng. Nếu trình duyệt của bạn thông báo chặn popup, hãy thiết lập để nó cho phép popup đối với site wikipedia.org.
 5. Sau khi đã lùi hết, nhấn vào tab "trang đặc biệt" để kiểm tra xem nó đã lùi lại hết chưa, nếu vẫn còn sót lại đóng góp có chữ (lùi lại) thì thực hiện lại từ bước 2 đến bước 5 cho đến khi sạch sẽ.
 6. Lùi sửa đổi này sẽ tự động ẩn cả các phiên bản phá hoại ra khỏi thay đổi gần đây, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu các phá hoại bị biến mất. Hãy vui mừng vì điều đó. Chúc thành công.

Các tính năng chưa sửa chữaSửa đổi

Hiện nay tính năng so sánh các sửa đổi của các IP để kiểm tra tài khoản con rối hiện chưa được test.

Phản hồiSửa đổi

Các phản hồi về bug, fix, về các lỗi xảy ra, tính tương thích, xin nhắn vào Thảo luận Thành viên:Vinhtantran.

 • 03:34, ngày 15 tháng 3 năm 2008 (UTC) : đã sửa một lỗi - quên import hàm addtab.
 • 17:36, ngày 16 tháng 4 năm 2008 (UTC) : tắt chức năng xem các trang mới do 1 thành viên tạo ra, MediaWiki đã tắt chức năng này
 • 00:43, ngày 26 tháng 6 năm 2008 (UTC) : phục hồi lại chức năng xem các trang mới do 1 thành viên tạo ra, MediaWiki đã kích hoạt lại
 • 06:08, ngày 17 tháng 11 năm 2008 (UTC) : cập nhật tên trang đặc biệt tiếng Việt do thay đổi trong phần localization của MediaWiki.