Thành viên:Vinhtantran/Template/vandal2

Xin đừng sửa bậy vào Wikipedia. Nó được xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, hãy dùng chỗ thử. Cám ơn bạn.