Xin đừng thêm các liên kết ngoài không phù hợp vào Wikipedia, như bạn đã làm với [{{{2}}} sửa đổi này] trong bài [[:{{{1}}}]]. Các liên kết không thích hợp gồm có liên kết đến các web site cá nhân, liên kết đến các web site mà bạn là thành viên, và các liên kết phục vụ mục đích quảng cáo hay quảng bá. Cảm ơn. ~~~~