Thái Bình (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thái Bình hay Thái bình trong tiếng Việt có thể chỉ:

Đồng nghĩa sửa

Địa danh sửa

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Malaysia sửa

  • Tên Trung Quốc của thị trấn Taiping, bang Perak, Malaysia.

Nhân vật sửa

Niên hiệu sửa

Niên hiệu Vua Thời gian sử dụng
Thái Bình (Tôn Lượng) Hội Kê Vương Tôn Lượng
(nước Ngô (Tam quốc)
256-258
Thái Bình (Vương Thủy) Vương Thủy
(nước Nam Yên (Ngũ Hồ))
403
Thái Bình (Phùng Bạt) Phùng Bạt
(nước Bắc Yên (Ngũ Hồ))
409-430
Thái Bình (Úc Cửu Như Đậu Lôn) Úc Cửu Như Đậu Lôn (Fumingdun Khan)
(bộ tộc Nhu Nhiên)
485-492
Thái Bình (Tiêu Phương Trí) Lương Kính Đế Tiêu Phương Trí
(nhà Lương thời Nam Bắc triều)
556-557
Thái Bình (Lâm Sĩ Hoằng) Lâm Sĩ Hoằng
(nhà Tùy)
616-622
Thái Bình (nhà Đinh) Nhà Đinh 970 - 980
Thái Bình (Liêu Thánh Tông) Liêu Thánh Tông Da Luật Long Tự
(nhà Liêu)
1021-1031
Thái Bình (Từ Thọ Huy) Từ Thọ Huy
(nhà Nguyên)
1356-1358

Khác sửa