Thái Hạo (太昊) có thể chỉ:

  • Nhân Hoàng, một trong Tam Hoàng theo Sử Ký.
  • Phục Hy, một trong Tam Hoàng hoặc Ngũ Đế theo các nguồn khác.

Tham khảoSửa đổi