Mở trình đơn chính

Thái giám (chữ Hán: 太監) có thể là: