Mở trình đơn chính

Thái học sinh (太學生) là học vị cấp cho những thí sinh thi đỗ kỳ thi Hội, một trong những kỳ thi Nho học do triều đình phong kiến tổ chức.

Học vị này xuất hiện từ khoa thi Nhâm Thìn (1232) đời Trần Thái Tông cho đến khoa thi Canh Thìn (1400) đời Hồ Quý Ly, được xem là tương đương học vị Tiến sĩ, hay trong dân gian gọi là ông Nghè, xuất hiện về sau này, từ khoa thi Nhâm Tuất (1442) đời Lê Thái Tông cho tới khoa thi Nho học cuối cùng ở Việt Nam vào năm Kỷ Mùi (1919) đời Khải Định.

Một số danh nhânSửa đổi

Chu Văn An (1292–1370), chưa rõ năm thi đỗ, làm Tư nghiệp Quốc tử giám

Nguyễn Trãi (1380–1442), đỗ Thái học sinh năm 21 tuổi, làm Nhập nội Hành khiển (Tể tướng) triều Lê

Phạm Sư Mạnh (1303–1384),Đại hành khiển (Tể tướng) triều Trần

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi