Thám hiểm

hành động du lịch và tìm kiếm tài nguyên thông tin về vùng đất hay không gian

Thám hiểm bao gồm các hoạt động mang tính phiêu lưu mạo hiểm nhằm mục đích khám phá tìm kiếm những điều bất ngờ chưa được biết đến.

Từ này cũng dùng để những hoạt động tìm hiểu ban đầu của một dân tộc đối với nền văn minh của các dân tộc khác. Những cuộc khám phá đã bắt đầu từ khi con người xuất hiện, và thời đại khám phá của châu Âu là giai đoạn xuất hiện nhiều cuộc phát kiến lớn cả về địa lý lẫn văn hóa.

Những nhà thám hiểm nổi tiếng

sửa

Tham khảo

sửa