Tháng 10 năm 2008

Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 10 năm 2008 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
lịch

Danh nhân

Mất trong thángSửa đổi


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 10 năm 2008.

Thứ tư, ngày 1 tháng 10Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 3 tháng 10Sửa đổi

Thứ hai, ngày 6 tháng 10Sửa đổi

Thứ ba, ngày 7 tháng 10Sửa đổi

Thứ tư, ngày 8 tháng 10Sửa đổi

Thứ năm, ngày 9 tháng 10Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 10 tháng 10Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 11 tháng 10Sửa đổi

Thứ hai, ngày 13 tháng 10Sửa đổi

Thứ ba, ngày 14 tháng 10Sửa đổi

Thứ tư, ngày 15 tháng 10Sửa đổi

Thứ năm, ngày 16 tháng 10Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 17 tháng 10Sửa đổi

Thứ tư, ngày 22 tháng 10Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 24 tháng 10Sửa đổi

Thứ ba, ngày 28 tháng 10Sửa đổi

  • Microsoft phát hành một phiên bản thử nghiệm của Windows 7 cho các nhà phát triển phần mềm tại hội nghị PDC.

Thứ tư, ngày 29 tháng 10Sửa đổi

Thứ năm, ngày 30 tháng 10Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 31 tháng 10Sửa đổi


Tham khảoSửa đổi