Tháng 2 năm 2004

Xem nữa

Những việc đang xảy ra
Cháy kỳ ở Caronia
Tổng thống Taiwan 2004
Tổng thống Mỹ 2004
  Democratic Presidential Primary
Sao Hoả
  Rô-Bô Opportunity
  Rô-Bô Spirit
  Tìm Beagle 2
Bệnh Cúm Gà
Bản điều trần của Hutton
Israeli-Palestinian conflict
  Road Map to Peace
Kyoto Protocol
North Korean Crisis
War on Terrorism
  Afghanistan timeline January 2004
Occupation of Iraq
Iraqi Insurgency
  Iraq Timeline

Liên kết
Thông tin của Wikipedia

Tháng 2 năm 2004Sửa đổi

Thứ 5, ngày 19 tháng 2Sửa đổi

  • Năm người Anh bị nghi ngờ giúp khủng bố đang giữ ở Vịnh Guantanamo không được ra toà sẽ được thả ra, theo bộ trưởng bộ ngoại giao Anh Jack Straw. Lên tới chín người Anh đã ở với 660 người ngăn cản ở căn cứ Mỹ trong Cu-ba, bị giữ hai năm nay như người chiến đấu thuộc về Al-Qaida hoặc Taliban. [1]
  • Người thay thế Gurgen Markarian, sĩ quan Ác-mê-ni-a (Armenia?) đang dự một chương trình của NATO Hội cho Hoà Bình bị đốn (hack?) giết với cái rìu với con dao. Người thay thế Ramil Safarov, một người tham gia Azerbaijan, giết ông. Hai ông đó đang dự một khoá dạy tiếng Anh ở Trường đại học quân đội Hungary trong chương trình Hội cho Hoà Bình, cố gắng tăng hợp tác giữa những nước cũ trong khối xô-viết với NATO thuộc vụ duy trì hoà bình với thuộc những gì khác. [2]
  • Báo theo chủ nghĩa cải lương Shargh với Yas-e-no bị đóng theo ý định của các quan toà Ba Tư, chỉ là một ngày trước bầu cử nghị viện. [3]

Thứ 4, ngày 18 tháng 2Sửa đổi

Thứ 3, ngày 10 tháng 2Sửa đổi

  • Quốc hội Pháp chấp nhận (494 đối với 36) cấm mặc hijab (choàng khăn trùm đầu Hồi Giáo) với cả đồ tượng trưng (symbol?) tôn giáo rõ ràng trong tất cả trường học của nhà nước (state-run?). [7][8]

Chủ nhật, ngày 8 tháng 2Sửa đổi

Thứ 7, ngày 7 tháng 2Sửa đổi

Thứ 4, ngày 4 tháng 2Sửa đổi

Thứ 3, ngày 3 tháng 2Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 1 tháng 2Sửa đổi


Tham khảoSửa đổi