Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12


thanh bên
Ngày 9 tháng 7 năm 2020, 21:32 UTC
Múi giờ quan trọng quốc tế (sửa lại cho DST): 

 Cairo: +2   Frankfurt am Main: +1   Hồng Kông: +8   Johannesburg: +2   Luân Đôn: +0   LA/Vancouver: -8   Melbourne: +10   Moskva: +3   New Delhi: +5.5   New York/Toronto: -5   Rio de Janeiro: -2   Đài Bắc: +8   Tokyo: +9   Hà Nội/Tp HCM: +7   Wellington: +13

« Tháng 2 năm 2006 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
lịch

Danh nhân

Qua đời

Sự kiện

Đang diễn ra

Cuộc chiến

Bầu cử

Mới qua

Xét xử

Đang diễn ra


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 2 năm 2006.

Thứ tư, ngày 1 tháng 2

  • Tranh cãi về những bức biếm họa Muhammad trở thành nghiêm trọng sau khi một số tờ báo châu Âu in lại những hình ảnh này mặc dù bị các tín đồ Hồi giáo phản đối.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 2

Thứ bảy, ngày 4 tháng 2

Thứ hai, ngày 6 tháng 2

Thứ tư, ngày 8 tháng 2

Thứ năm, ngày 9 tháng 2

Thứ sáu, ngày 10 tháng 2

Thứ bảy, ngày 11 tháng 2

Thứ hai, ngày 13 tháng 2

Thứ ba, ngày 14 tháng 2

Thứ tư, ngày 15 tháng 2

Thứ năm, ngày 16 tháng 2

Thứ sáu, ngày 17 tháng 2

Thứ bảy, ngày 18 tháng 2

Chủ nhật, ngày 19 tháng 2

Thứ hai, ngày 20 tháng 2

Thứ ba, ngày 21 tháng 2

Thứ tư, ngày 22 tháng 2

Thứ năm, ngày 23 tháng 2

Thứ sáu, ngày 24 tháng 2

Thứ bảy, ngày 25 tháng 2

Chủ nhật, ngày 26 tháng 2

Thứ hai, ngày 27 tháng 2


Tham khảo