Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12


thanh bên
Ngày 10 tháng 7 năm 2020, 11:21 UTC
Múi giờ quan trọng quốc tế (sửa lại cho DST): 

 Cairo: +2   Frankfurt am Main: +1   Hồng Kông: +8   Johannesburg: +2   Luân Đôn: +0   LA/Vancouver: -8   Melbourne: +10   Moskva: +3   New Delhi: +5.5   New York/Toronto: -5   Rio de Janeiro: -2   Đài Bắc: +8   Tokyo: +9   Hà Nội/Tp HCM: +7   Wellington: +13

« Tháng 3 năm 2006 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
lịch

Danh nhân

Mới mất

Sự kiện

Sắp tới

Đang diễn ra

Gần đây

Cuộc chiến

Bầu cử

Mới qua

Xét xử

Đang diễn ra


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 3 năm 2006.

Thứ năm, ngày 2 tháng 3

Thứ sáu, ngày 3 tháng 3

Chủ nhật, ngày 5 tháng 3

Thư ba, ngày 7 tháng 3

Thư năm, ngày 9 tháng 3

Thư sáu, ngày 10 tháng 3

Thư bảy, ngày 11 tháng 3

Chủ nhật, ngày 12 tháng 3

Thứ ba, ngày 14 tháng 3

Thứ tư, ngày 15 tháng 3

Thứ bảy, ngày 18 tháng 3

Thứ tư, ngày 22 tháng 3

  • Tổ chức ly khai vũ trang ETA tuyên bố ngừng bắn trong chiến dịch ly khai người Basque từ Tây Ban Nha.

Thứ năm, ngày 23 tháng 3

  • Ba người Canada bị bắt làm con tin tại Iraq được giải thoát.

Thứ bảy, ngày 25 tháng 3

Chủ nhật, ngày 26 tháng 3

Thứ ba, ngày 28 tháng 3

  • Abdul Rahman, một người cải đạo Kitô giáo đang bị xét xử vì tội bội giáo tại Afghanistan, được phóng thích vì lý do tâm thần.
  • Người dân Israel bỏ phiếu bầu một quốc hội mới.
  • Hàng triệu người dân Pháp xuống đường biểu tình phản đối đạo luật lao động mới.

Thứ tư, ngày 29 tháng 3


Tham khảo