Tháng 4 năm 2006


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12

Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 4 năm 2006.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 4Sửa đổi

  • Người dân Thái Lan bầu cử quốc hội trong không khí chính trị căng thẳng.

Thứ ba, ngày 4 tháng 4Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 7 tháng 4Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 9 tháng 4Sửa đổi

  • Người dân Ý tham gia cuộc bầu cử Quốc hội.
  • Cảnh sát dùng hơi cay đẩy lùi hàng trăm người tham gia biểu tình chống vua Gyanendra tại Nepal.

Thứ hai, ngày 10 tháng 4Sửa đổi

Thứ ba, ngày 11 tháng 4Sửa đổi

Thứ tư, ngày 12 tháng 4Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 14 tháng 4Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 15 tháng 4Sửa đổi

Thứ ba, ngày 18 tháng 4Sửa đổi

Thứ ba, ngày 19 tháng 4Sửa đổi

Thứ tư, ngày 20 tháng 4Sửa đổi

Thứ năm, ngày 21 tháng 4Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 22 tháng 4Sửa đổi

Thứ ba, ngày 25 tháng 4Sửa đổi

Thứ tư, ngày 26 tháng 4Sửa đổi

Thứ năm, ngày 27 tháng 4Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 29 tháng 4Sửa đổi


Tham khảoSửa đổi