Tháng 7 năm 2006


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 7 năm 2006 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29 30 31
lịch


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 7 năm 2006.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 7Sửa đổi

Thứ hai, ngày 3 tháng 7Sửa đổi

Thứ ba, ngày 4 tháng 7Sửa đổi

Thứ năm, ngày 6 tháng 7Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 8 tháng 7Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 9 tháng 7Sửa đổi

Thứ hai, ngày 10 tháng 7Sửa đổi

Thứ ba, ngày 11 tháng 7Sửa đổi

  • Bảy vụ nổ bom xảy ra tại hệ thống xe lửa của thành phố Bombay (Ấn Độ) làm ít nhất 200 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương.

Thứ năm, ngày 13 tháng 7Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 14 tháng 7Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 15 tháng 7Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 21 tháng 7Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 22 tháng 7Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 23 tháng 7Sửa đổi

Thứ năm, ngày 27 tháng 7Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 28 tháng 7Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 30 tháng 7Sửa đổi


Tham khảoSửa đổi