Thánh Đức Đế (chữ Hán:聖德帝) có thể là những vị quân chủ sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa