Thánh Catarina

trang định hướng Wikimedia

Thánh Catarina (tên tiếng Anh là: Catherine) có thể chỉ đến các Thánh nữ thuộc Giáo hội Công giáo sau đây: