Thánh Phanxicô

trang định hướng Wikimedia

Thánh Phanxicô có thể là tên của một trong các vị Thánh Kitô giáo sau đây:

Ngoài ra còn là tên dịch nghĩa của thành phố San Francisco, Hoa Kỳ (từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Thành phố của Thánh Phanxicô")