Thánh Tâm

Lễ mừng liên tưởng trái tim vật lý của Chúa Giêsu chính là hiện thân về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, lễ này được cử hành sau 19 ngày kể từ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hằng năm
(Đổi hướng từ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

Thánh Tâm (hay gọi đầy đủ là: Thánh Tâm Chúa Giêsu) là một truyền thống thực hành tôn giáo phổ biến trong Giáo hội Công giáo Rôma, qua việc liên tưởng trái tim vật lý của Chúa Giêsu chính là hiện thân về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Hình ảnh phổ biến mô tả về Thánh Tâm là một trái tim người, bao bọc bởi một vòng gai nhọn, hoặc bị một mũi tên đâm xuyên qua nó. Hai vật thể này là những chi tiết xuất hiện trong Cuộc thương khó của Giêsu.

Giáo hội Công giáo Rôma cử hành ngày Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu sau 19 ngày kể từ Lễ Hiện Xuống. Thông thường, Tháng Sáu cũng là tháng họ gọi là Tháng Thánh Tâm.[1] Các nhánh Kitô giáo khác như Anh giáo, LutheranCông giáo Đông phương cũng có thực hành tôn kính Thánh Tâm.

Chú thích sửa