Thánh Têrêsa

trang định hướng Wikimedia

Thánh Têrêsa hay Thánh Têrêxa có thể chỉ đến một trong các vị Thánh nữ sau đây của Kitô giáo:

Xem thêm

sửa