Thánh Văn Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Thánh Văn hoàng hậu)

Thánh Văn Hoàng Hậu (chữ Hán:聖文皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa