Thánh Vinh Sơn

trang định hướng Wikimedia

Thánh Vinh Sơn (còn được viết là Vincentê) có thể chỉ đến các nhân vật sau: