Thánh công

trang định hướng Wikimedia

Thánh Công (chữ Hán: 聖公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu hoặc tướng lĩnh quan lại hay danh gia vọng tộc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa