Thánh Hoàng Hậu (chữ Hán:聖皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Việt Nam sửa

 1. Tiền Lê Ngọa Triều Đế Cảm Thánh hoàng hậu
 2. Trần Thái Tổ Quốc Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thuận Từ Quốc Thánh Hoàng Hậu, do đó cũng có khi gọi là Thuận Từ hoàng hậu)
 3. Trần Thánh Tông Nguyên Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Hậu, do đó cũng gọi là Thiên Cảm hoàng hậu)
 4. Trần Nhân Tông Bảo Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu, do đó cũng gọi là Khâm Từ hoàng hậu)
 5. Trần Minh Tông Tuyên Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng Hậu, do đó nhiều lúc cũng gọi là Hiến Từ hoàng hậu, sau được tôn xưng là Hiến Từ thái hậu, có các tôn hiệu khác như: Huệ Từ thái hậuLệ Thánh thái hậu, trước đây gọi là Huy Thánh công chúa)
 6. Trần Thuận Tông Khâm Thánh Hoàng hậu

Trung Quốc sửa

 1. Đường Cao Tông Đại Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu, vì vậy nên cũng có lúc gọi là Tắc Thiên hoàng hậu, còn có các thụy hiệu khác như: Thuận Thánh hoàng hậuĐại Thánh thiên hậu, ngoài ra còn có những tôn hiệu như: Thánh Mẫu thần hoàng, Thánh Thần Đế, Đại Thánh Đế)
 2. Nam Tống Cao Tông đệ nhị nhiệm Hiến Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiến Thánh Từ Liệt Hoàng Hậu, do đó nhiều khi cũng gọi là Từ Liệt hoàng hậu, sau này được dâng tôn hiệu là Thọ Thánh thái hậuQuang Hựu thái hậu)
 3. Nguyên Duệ Tông Trang Thánh hoàng hậu (truy tôn)
 4. Nam Tống Ninh Tông đệ nhị nhiệm Cung Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Cung Thánh Nhân Liệt Hoàng Hậu, do đó đôi khi cũng gọi là Nhân Liệt hoàng hậu, sau này được tôn xưng làm Thọ Minh thái hậu hoặc Từ Duệ thái hậu)
 5. Nguyên Dụ Tông Dụ Thánh hoàng hậu (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Huy Nhân Dụ Thánh Hoàng Hậu, do đó đôi lúc cũng gọi là Huy Nhân hoàng hậu)
 6. Nguyên Minh Tông Huy Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu Trinh Dụ Huy Thánh hoàng hậu, đôi khi cũng gọi là Trinh Dụ hoàng hậu)
 7. Minh Hiến Tông Thừa Thánh hoàng hậu (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài là Hiếu Mục Từ Huệ Cung Khác Trang Hy Sùng Thiên Thừa Thánh Hoàng Hậu, do vậy cũng gọi là Hiếu Mục hoàng hậu, trước đó từng được truy phong là Cung Khác Trang Hy Thục Phi)
 8. Minh Thế Tông đệ tam nhiệm Vệ Thánh hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Liệt Đoan Thuận Mẫn Huệ Cung Thành Chi Thiên Vệ Thánh Hoàng Hậu, do đó cũng có lúc lại gọi là Hiếu Liệt hoàng hậu)
 9. Thanh Thế Tổ thứ thất Dục Thánh hoàng hậu (truy tặng, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Khang Từ Hòa Trang Ý Cung Huệ Sùng Thiên Dục Thánh Hoàng Hậu, do đó nhiều lúc cũng gọi là Hiếu Khang hoàng hậu, có thụy hiệu khác là Thánh Chương hoàng hậu, lại có tôn hiệuTừ Hòa thái hậu)

Xem thêm sửa