Địa khu Tháp Thành (塔城地区) là một địa khu thuộc Khu tự trị dân tộc Duy-ngô-nhĩ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa khu này có diện tích 104.546 ki-lô-mét vuông, dân số 924.000 người. Thủ phủ là thành phố cấp huyện Tháp Thành.

Vị trí của Tháp Thành

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa khu này gồm các đơn vị cấp huyện sau:

Tham khảoSửa đổi