Thân mình (torso) một thuật ngữ giải phẫu chỉ bộ phận trung tâm của rất nhiều cơ thể động vật (bao gồm cả của con người,) từ đó nối ra đến cổ, tay, chân.[1] Thân mình bao gồm cả vùng ngựcbụng.

Thân mình
không khung
Thân mình của người
Thuật ngữ giải phẫu

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi