Thân vương quốc Aschaffenburg

Thân vương quốc Aschaffenburg (tiếng Đức: Fürstentum Aschaffenburg) là một Thân vương quốc của Đế chế La Mã Thần thánh được thành lập vào năm 1803, và sau khi Đế chế này bị giải thể vào năm 1806, nó tham gia Liên bang Rhein tồn tại từ năm 1806 đến 1810, với thủ đô là Aschaffenburg.

Thân vương quốc Aschaffenburg
Tên bản ngữ
  • Fürstentum Aschaffenburg
1803–1810
Quốc kỳ Aschaffenburg
Quốc kỳ
Quốc huy Aschaffenburg
Quốc huy
Tổng quan
Vị thếQuốc gia phụ thuộc của Đế chế Pháp
Nhà nước của Liên bang Rhein
Thủ đôAschaffenburg
Chính trị
Chính phủThân vương quốc
Lịch sử
Thời kỳChiến tranh Napoleon
1803
• Hợp nhất thành Đại
    Công quốc Frankfurt
1810
• Trao cho Bayern
1814
Tiền thân
Kế tục
Huy hiệu của Tuyển hầu xứ Mainz Tuyển hầu xứ Mainz
Đại công quốc Frankfurt

Với việc thế tục hóa Tổng giám mục Mainz vào năm 1803, Karl Theodor Anton Maria von Dalberg đã được bù đắp bằng cách nhận các thân vương quốc mới được thành lập là Aschaffenburg và RegensburgBá quốc Wetzlar. Cùng với thành phố Aschaffenburg. Thân vương quốc Aschaffenburg còn bao gồm Klingenberg, Lohr, Aufenau, Stadtprozelten, OrbAura.

Thân vương quốc trở thành một phần của Liên bang Rhein vào năm 1806, sau khi Đế chế La Mã thần thánh bị giải thể. Năm 1810, Napoléon trao Thân vương quốc Regensburg của Thân vương Dalberg cho Vương quốc Bayern và bồi thường cho ông ta bằng HanauFulda. Dalberg sáp nhập các lãnh thổ còn lại của mình là Aschaffenburg, Frankfurt, Wetzlar, Hanau và Fulda thành Đại công quốc Frankfurt mới, với Thân vương quốc Aschaffenburg trở thành một bộ phận của đại công quốc mới. Tuy nhiên, thành phố Aschaffenburg vẫn là nơi ở của Dalberg. Vùng này bị Bayern sáp nhập vào năm 1814.

Tham khảo

sửa
  • Köbler, Gerhard (1988). Historisches Lexikon der deutschen Länder (bằng tiếng Đức). Munich: Verlag C. H. Beck. tr. 639. ISBN 3-406-33290-0.