Thích

trang định hướng Wikimedia

Thích có thể là tên của:

  • Các loài thực vật thân gỗ và cây bụi thuộc chi Phong
  • Họ thực vật Aceraceae (họ Thích)
  • Họ người Trung Quốc: họ Thích (戚)
  • Một họ người đặc biệt, họ Thích (釋), được sử dụng trong các pháp danh của các nhà sư Đại thừa Trung Quốc và Việt Nam.
  • Tên người: Đỗ Thích (vị quan nhà Đinh), Phạm Quý Thích (nhà thơ Việt Nam thời Lê-Trịnh), Hồ Thích (nhà văn, triết gia Trung Quốc)...