Thông Hóa (tiếng Hoa: 通化市 bính âm: Tōnghuà shì, âm Hán-Việt: Thông Hóa thị) là một địa cấp thị tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đây là một thành phố công nghiệp của tỉnh Cát Lâm, một trong 3 tỉnh thuộc vùng Đông Bắc.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Thông Hóa có 7 đơn vị cấp huyện:

  • Quận Đông Xương (东昌区)
  • Quận Nhị Đạo Giang (二道江区)
  • thị xã Mai Hà Khẩu (梅河口市)
  • thị xã Tập An (集安市)
  • Thông Hoá (通化县)
  • Huy Nam (辉南县)
  • Liễu Hà (柳河县)