Thông Hóa (tiếng Hoa: 通化市 bính âm: Tōnghuà shì, âm Hán-Việt: Thông Hóa thị) là một địa cấp thị tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đây là một thành phố công nghiệp của tỉnh Cát Lâm, một trong 3 tỉnh thuộc vùng Đông Bắc.

Các đơn vị hành chính sửa

Thông Hóa có 7 đơn vị cấp huyện: