Thông tre

trang định hướng Wikimedia

Thông tre là tên chỉ một số loài thực vật thuộc ngành thông, có phần lá mang hình dạng tương tự như lá tre. Tại Việt Nam thông tre có thể chỉ tới các loài: