Thăm dò không gian là phi vụ thám hiểm không gian trong đó tàu không gian robot thoát khỏi sức hút hấp dẫn của Trái Đất và tiếp cận Mặt Trăng hoặc đi vào không gian liên hành tinh hay không gian liên sao (xem Danh sách các cuộc thăm dò không gian để xem thêm các lần thăm dò còn hoạt động); các cơ quan vũ trụ như Liên Xô (nay là NgaUkraina), Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Trung QuốcẤn Độ đã thực hiện một số phi vụ phóng các tàu robot đến một số hành tinh, vệ tinh tự nhiên, tiểu hành tinhsao chổi trong Hệ Mặt Trời.

Tàu Pioneer H được trưng bày ở bảo tàng

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa

Bản mẫu:Mobile robots Bản mẫu:Robotics